1. 1. Produktauswahl
  2. 2. Produktdetail
  3. 3. Warenkorb
  4. 4. Bestellung
  5. 5. Bestellbestätigung
Gold Barren
Bild Artikel Auswahl Feingewicht MwSt. Satz Bruttopreis*

(*zzgl. Versand)

Goldbarren (geprägt)

Goldbarren (geprägt)

100g
50g
31,1g (1 oz)
20g
10g
5g
1g

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

3.570,61 €
1.793,31 €
1.123,76 €
724,97 €
371,61 €
194,28 €
47,88 €

Goldbarren (gegossen)

Goldbarren (gegossen)

100g

0,00 %

3.570,61 €

Kinebarren

Kinebarren

31,1g (1 oz)
20g
10g
5g
2g
1g

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

1.123,76 €
724,97 €
371,61 €
194,28 €
87,10 €
47,88 €

50g Tafelbarren

50g Tafelbarren

50g

0,00 %

1.870,31 €

Heraeus MultiCards

Heraeus MultiCards

10g
5g

0,00 %
0,00 %

390,16 €
206,03 €

Kinebarren mit Ostermotiv (2g)

Kinebarren mit Ostermotiv (2g)

2g

0,00 %

88,10 €

Kinebarren mit Geschenkmotiv (2g)

Kinebarren mit Geschenkmotiv (2g)

2g

0,00 %

88,10 €

Kinebarren mit Weihnachtsmotiv (2g)

Kinebarren mit Weihnachtsmotiv (2g)

2g

-

-

Gold Münzen
Bild Artikel Auswahl Feingewicht MwSt. Satz Bruttopreis*

(*zzgl. Versand)

20 Mark Wilhelm II.

20 Mark Wilhelm II.

7,16g

0,00 %

308,84 €

Australian Nugget

Australian Nugget

31,1g (1 oz)
15,55g (1/2 oz)
7,78g (1/4 oz)
3,11g (1/10 oz)

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

1.128,16 €
586,06 €
300,44 €
125,38 €

American Eagle

American Eagle

31,1g (1 oz)
15,55g (1/2 oz)
7,78g (1/4 oz)

0,00 %
0,00 %
-

1.145,69 €
588,74 €
-

American Buffalo

American Buffalo

31,1g (1 oz)

0,00 %

1.144,05 €

20 Francs Napoleon III

20 Francs Napoleon III

5,81g

0,00 %

222,41 €

20 Francs Marianne

20 Francs Marianne

5,81g

0,00 %

217,02 €

Britannia

Britannia

15,55g (1/2 oz)
7,78g (1/4 oz)
3,11g (1/10 oz)

0,00 %
0,00 %
0,00 %

588,74 €
301,80 €
125,92 €

Sovereign Edward VII.

Sovereign Edward VII.

7,32g

0,00 %

281,62 €

Sovereign George

Sovereign George

7,32g

0,00 %

281,62 €

Sovereign Elisabeth II.

Sovereign Elisabeth II.

7,32g

0,00 %

281,62 €

Sovereign Elisabeth II. (Diadem)

Sovereign Elisabeth II. (Diadem)

7,32g

0,00 %

281,62 €

10 Gulden Wilhelmina

10 Gulden Wilhelmina

6,06g

0,00 %

226,92 €

10 Gulden Wilhelm III.

10 Gulden Wilhelm III.

6,06g

-

-

Wiener Philharmoniker

Wiener Philharmoniker

31,1g (1 oz)
15,55g (1/2 oz)
7,78g (1/4 oz)
3,11g (1/10 oz)

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

1.132,57 €
583,29 €
299,08 €
124,84 €

Dukaten

Dukaten

13,77g
3,44g

0,00 %
0,00 %

529,54 €
136,08 €

Florin

Florin

5,81g
2,9g

0,00 %
0,00 %

216,21 €
115,21 €

1000 ATS Babenberger

1000 ATS Babenberger

12,15g

0,00 %

455,19 €

Krügerrand

Krügerrand

31,1g (1 oz)
15,55g (1/2 oz)
7,78g (1/4 oz)
3,11g (1/10 oz)

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

1.132,57 €
586,06 €
300,44 €
124,84 €

20 Franken Vreneli

20 Franken Vreneli

5,81g

0,00 %

222,01 €

20 Ungarn Kronen

20 Ungarn Kronen

6,09g

0,00 %

223,29 €

20 Franken (Belgien)

20 Franken (Belgien)

5,81g

0,00 %

216,41 €

Pesos (Mexiko)

Pesos (Mexiko)

37,5g
15g
7,5g
3,75g
1,5g
1,87g

0,00 %
0,00 %
----

1.367,38 €
566,52 €
-
-
-
-

Kronen

Kronen

30,48g
6,09g
3,04g

0,00 %
0,00 %
0,00 %

1.090,17 €
223,34 €
118,29 €

Rand van Riebeeck

Rand van Riebeeck

7,32g
3,66g

0,00 %
0,00 %

267,90 €
144,85 €

Pesos Liberty (Chile)

Pesos Liberty (Chile)

18,3g
9,15g
3,66g

0,00 %
0,00 %
0,00 %

672,39 €
343,01 €
143,95 €

Lunar-Serie

Lunar-Serie

31,1g (1 oz)
15,55g (1/2 oz)
7,78g (1/4 oz)
3,11g (1/10 oz)
1,55g (1/20 oz)

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

1.169,11 €
588,74 €
301,80 €
125,92 €
75,33 €

Chinesischer Panda

Chinesischer Panda

1,55g (1/20 oz)

-

-

Maple Leaf

Maple Leaf

31,1g (1 oz)
15,55g (1/2 oz)
7,78g (1/4 oz)
3,11g (1/10 oz)

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

1.130,34 €
586,01 €
300,44 €
125,38 €

Silber Münzen
Bild Artikel Auswahl Feingewicht MwSt. Satz Bruttopreis*

(*zzgl. Versand)

Kookaburra

Kookaburra

1000g

-

-

American Eagle Silber 1/1 Oz

American Eagle Silber 1/1 Oz

31,1g (1 oz)

19,00 %

22,36 €

1/1 Oz Wiener Philharmoniker Silber

1/1 Oz Wiener Philharmoniker Silber

31,1g (1 oz)

19,00 %

21,94 €

1/1 Oz Maple Leaf Silber

1/1 Oz Maple Leaf Silber

31,1g (1 oz)

19,00 %

22,18 €

1 Kg Koala Silber

1 Kg Koala Silber

1000g

-

-

Platin Münzen
Bild Artikel Auswahl Feingewicht MwSt. Satz Bruttopreis*

(*zzgl. Versand)

Koala

Koala

1000g

-

-

Noble

Noble

31,1g (1 oz)

-

-